Solidaritatea Universitară, împreună cu Ad-Astra şi Asociaţia Foştilor Bursieri Fulbright din România, organizează pe data de 7 martie 2005, orele 17.00, în localul Facultăţii de Geologie şi Geofizică a Universităţii din Bucureşti, o masă rotundă cu tema „Situaţia tinerilor din învăţământul superior şi din cercetare”. Condiţia tinerilor universitari şi cercetători din România este delicată şi de cele mai multe ori dificilă, mai ales în situaţia în care tinerii au ales să rămână în România, refuzând unele şanse de afirmare profesională în cadrul unor institutii din străinătate. Întâlnirea organizată de Solidaritatea Universitară îşi propune să abordeze o serie de aspecte semnificative legate de condiţia tinerilor universitari sau cercetători din această categorie.

Învăţământul ar trebui să fie unul din domeniile prioritare ale politicilor guvernamentale din orice stat care aspiră la prosperitate economică, la avans ştiinţific şi tehnologic, la dezvoltare durabilă şi culturală armonioasă. Cadrele didactice, în special cele din învăţământul superior, prin cunoştinţele şi capacităţile pe care le au, ca şi prin dedicaţia pentru munca de pedagog, contribuie major, direct şi indirect, la realizarea dezideratelor mai sus menţionate. De asemenea o contribuţie esenţială în această direcţie o au şi cercetătorii din diverse domenii ale cunoaşterii, atât tehnice de orice fel, cât şi în sfera ştiinţelor umaniste.
Din nefericire, în primul rând pentru societatea românească în ansamblu, de cele mai multe ori tinerii capabili sunt descurajaţi în a continua munca în domeniul învăţământului şi cercetării în instituţii de profil româneşti datorită numeroaselor dezavantaje şi dificultăţi cu care se confruntă. Printre cele mai evidente menţionăm, într-o ordine aleatoare: condiţii de lucru – predare şi cercetare –, echipamentele şi documentaţia disponibilă, statut, salarizare, politici educaţionale, recunoaşterea internă şi internaţională, contactele cu centre de prestigiu din străinătate şi altele. Toate acestea determină ca majoritatea dintre cei mai capabili tineri să aleagă alternativa emigrării.
Masa rotundă organizată va încerca să prezinte şi analizeze situaţia tinerilor care au ales cariera universitară sau cea în domeniul cercetării, să ia poziţie faţă de acele politici şi fenomene care afectează grav activitatea acestora, în detrimentul – în ultimă instanţă – al societăţii, nu numai al celor direct implicaţi.

Despre Asociaţia Foştilor Bursieri Fulbright din România

La manifestare sunt invitaţi nu numai membrii ai asociaţiilor organizatoare, ci şi reprezentanţi guvernamentali, cadre didactice şi cercetători, precum şi alte organisme care au ca obiect de activitate asigurarea unui cadru adecvat derulării activităţii de cercetare.