Live site
Joi, 24 aprilie 2014, a fost transmis la UEFA dosarul de candidatură a României pentru organizarea unor meciuri din cadrul Turneului Final al EURO 2020.

Completarea și finalizarea celor 12 secțiuni ale dosarului de candidatură au necesitat un efort complex în care au fost angrenate structuri guvernamentale, Primăria Municipiului București, Federația Română de Fotbal, alte instituții și organizații. Dosarul de candidatură conține prezentări ale unor aspecte juridice, politice, economice, sportive, de infrastructură, de dezvoltare durabilă, responsabilitate socială și de tehnologia informației relevante pentru organizarea EURO 2020, precum și o descriere amănunțită a facilităților existente pe Arena Națională, a spațiilor adiacente și a dezvoltărilor care vor avea loc în proximitatea stadionului și în oraș, până în anul 2020.

Dosarul este însoțit de hărți, planuri și imagini, precum și de garanții emise de autoritățile române privind angajamentul de a îndeplini cerințele formulate de UEFA pentru organizarea jocurilor din cadrul EURO 2020.

Din dispoziția Primului-ministru Victor Ponta, realizarea documentației a fost demarată încă din toamna anului 2013, un moment important fiind adoptarea Hotărârii de Guvern nr.1093 din 11 decembrie 2013 privind declararea de interes public și importanță națională a UEFA EURO 2020 și a candidaturii României pentru organizarea acestui eveniment. Prin același act normativ a fost înființat Comitetul interministerial de coordonare pentru organizarea și susținerea candidaturii României, comitet condus de către Viceprim-ministrul pentru securitate naţională şi Ministrul Afacerilor Interne, domnul Gabriel Oprea. Următoarele autorități guvernamentale au conlucrat pentru documentarea dosarului de candidatură: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul de Justiție, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Transporturilor, Ministerul pentru Societatea Informațională, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Român pentru Invenții și Mărci, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, Autoritatea Națională de Supraveghere Financiară și Autoritatea Națională pentru Turism.

În intervalul scurs din luna decembrie 2013 şi până în prezent, la sediul Guvernului s-au desfășurat trei reuniuni ale Comitetului interministerial și mai multe întâlniri la nivelul experților fiecărei autorități competente pentru a se clarifica diferitele aspecte ale dosarului de candidatură.

Federația Română de Fotbal a cooperat în mod sistematic cu specialiștii din Primăria Municipiului București pentru a definitiva documentele aferente prezentării Arenei Naționale și infrastructurii existentă în Capitală și a relaționat cu alte instituții și organizații care au furnizat expertiză de specialitate pe diferite domenii. Redactarea finală și editarea dosarului de candidatură a fost realizată de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES).

Se poate afirma că, prin conținutul său, dosarul de candidatură transmis de România la UEFA întrunește toate condițiile solicitate de către forul continental și că țara noastră are o șansă certă pentru a primi dreptul de a organiza meciuri în cadrul Turneului Final al UEFA EURO 2020.