Organizația Națională “Cercetașii României” – ONCR are plăcerea de a vă invita la prima Conferință Națională dedicată Lucrătorilor de Tineret, organizată la București, în data de 10 mai 2014, în intervalul orar 9.00 – 13.00 la Ministerul Tineretului și Sportului – MTS.
Conferința Națională a Lucrătorilor de Tineret
Organizația Națională “Cercetașii României” – ONCR are plăcerea de a vă invita la prima Conferință Națională dedicată Lucrătorilor de Tineret, organizată la București, în data de 10 mai 2014, în intervalul orar 9.00 – 13.00 la Ministerul Tineretului și Sportului – MTS.

Organizația Națională “Cercetașii României”

La aproximativ un an după introducerea standardului ocupațional al lucrătorului de tineret, conferința propusă de ONCR răspunde în mod semnificativ nevoilor actuale oferind un cadru de interacțiune pentru lucrătorii de tineret și creând contextul favorabil pentru identificarea priorităților la nivel național. Evenimentul organizat în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului își propune să aducă la aceeași masă stakeholderii din domeniul tineretului și lucrători de tineret în vederea creării unei comunicări eficiente și a unei colaborări sustenabile între sectorul public și sectorul neguvernamental.

Lucrătorul de tineret mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii. Cei peste 500 de lucrători de tineret din Organizația Națională “Cercetașii României” se alătură celor aproximativ 8 milioane de cercetași adulți (lucrători de tineret) de pe toată Planeta, pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune, prin dezvoltarea unui viitor durabil în care natura, comunitatea și dezvoltarea personală a tinerilor sunt puse pe primul loc.

Organizatorii sunt onorați de intervențiile tematice a reprezentanților din partea următoarelor instituții: Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației Naționale, Cabinet Ministru Delegat pentru Dialog Social, Institutul de Științe ale Educației, Fundația Noi Orizonturi, Federația Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului În România – VOLUM, Consiliul Tineretului din România – CTR.

Evenimentul este adresat reprezentanţilor instituţiilor care derulează activități cu și pentru tineri, mass-mediei – ca promotori de modele şi reprezentanţilor din companiile private care intervin la nivel educativ prin programele de responsabilitate socială.

Despre INSIDE BRAND

Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a confirma participarea dvs. până la data de 8 mai 2014 la adresa de email mihaela.girleanu@scout.ro, telefon ​0736 341 822, persoană de contact Mihaela Gîrleanu, director executiv ONCR.