S.C. CALOR SRL,

Încearcă să îşi desfăşoare activitatea în cadrul legal, în condiţiile economiei de piaţă, respectând regulile concurenţei şi toată legislaţia în domeniul civil şi comercial.
Comunicat

Comunicat

Comunicat

Către toţi cetăţenii, în spiritul democraţiei şi pentru adevăr!

S.C. CALOR SRL,

Încearcă să îşi desfăşoare activitatea în cadrul legal, în condiţiile economiei de piaţă, respectând regulile concurenţei şi toată legislaţia în domeniul civil şi comercial.

În data de 08.05.2008 a fost emisă HCGMB nr.211 prin care se aprobă Planul Urbanistic Zonal Răzoare-13 Septembrie prin care s-a urmărit soluţionarea şi reglementarea din punct de vedere arhitectural, urbanistic, peisagistic şi economic a acestei zone. Suntem de acord şi sprijinim orice iniţiativă în scopul dezvoltării oraşului nostru, a fluidizării traficului a schimbării designului ambiental conform nevoilor noilor generaţii şi a evoluţiei societăţii (pe terenul proprietate personală urmând a fi construite o parcare şi două artere de circulaţie).

Totuşi, în spiritul dreptului suntem interesaţi ca orice activitate să se supună legilor în vigoare şi mai ales să respecte unul din drepturile fundamentale ale omului acela al dreptului de proprietate – acesta fiind şi scopul pentru care iniţiem această campanie împotriva actelor ilegale. Nu putem precupeţi niciun efort pentru o cauză pe care nu o vom considera niciodată pierdută atât timp cât putem lupta în limitele legii şi a atinge idealul propus. Suntem convinşi că dezideratele noastre coincid cu ale fiecărui cetăţean, şi rolul important pe care îl deţineţi în societate poate constitui un factor ce poate influenţa în bine unele decizii luate în pripă.

În scopul apărării acestui drept societatea noastră a atacat în instanţă HCGMB nr.211/08.05.2008 (procesul la prima instanţă încheindu-se, şi cu toate dovezile incontestabile rezultatul a fost respingerea acţiunii societăţii noastre, hotărârea urmând a fi motivată de către instanţă). Aşa cum lesne se poate observa de pe site-ul www.dosare.info.ro actele ce au stat la baza acestui plan urbanistic au presupus mari eforturi din partea autorităţilor dar considerăm că nu au respectat întrutotul dispoziţiile legale pentru o astfel de lucrare de mare anvergură. Astfel, lipsa emiterii toate avizelor necesare pentru aprobarea PUZ-ului, documentaţia nefiind semnată de persoanele autorizate, Planul urbanistic general în baza căruia a fost emis PUZ-ul nu mai era valabil, nelegalitatea avizului de mediu, neconvocarea în termenul legal al consilierilor, lipsa cvorumului, fiind doar o parte din problemele evidenţiate în legătură cu legalitatea acestui Plan Urbanistic Zonal.

Aceleaşi eforturi financiare considerabile au fost depuse şi la ridicarea acestei clădiri, la continuarea activităţii depuse – aceea de a încerca prin metode opţionale valorificarea resurselor energetice pentru binele fiecărei familii, neputând accepta ca aceste eforturi să fie batjocorite.

Am sesizat şi partidele politice care şi ele, prin contribuţia la procesul legislativ, ar putea avea o influenţă copleşitoare asupra celor ce încearcă eludarea legii.

Dorim astfel să vă facem cunoscut acest fapt, urmând ca şi dvs. să decideţi, cu ajutorul experţilor şi a altor persoane calificate în aceste domenii, dacă atenţionarea noastră şi eforturile ce le depunem şi le vom depune în continuare necondiţionat sunt conforme cu normele de drept şi cu morala.

Suntem dispuşi la orice discuţii, în orice moment şi prin prezenta ne alăturăm şi ne prezentăm disponibilitatea către orice dorinţă a presei de a culege informaţii şi de a informa la rândul ei societatea conform realităţii ce o pot cerceta în orice moment în scopul înţelegerii actului ilegal şi în spiritul adevărului ce trebuie restabilit.