Federaţia de airsoft – punct ochit, dar încă nelovit

Având originile în ţările asiatice, airsoft-ul şi-a lărgit permanent aria de răspândire, comunităţile de pasionaţi ai sportului cu replicile armelor de foc înregistrând numeroşi adepţi noi odată cu trecerea timpului. Şi în România, începând cu data de 23 februarie 2010, prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3265 din 23.02.2010, airsoft-ul a fost recunoscut în mod oficial ca sport, la solicitarea comună a mai multor cluburi de profil din ţară.
Arme Airsoft
Arme Airsoft

Jocul în sine şi replicile armelor de foc utilizate pe parcursul desfăşurării acestuia sunt legale în majoritatea ţărilor, deşi unele ţări, dacă nu au interzis fără drept de replică airsoft-ul, au impus o serie de restricţii având în vedere caracterul amăgitor al aspectului extrem de fidel al replicilor, dar şi potenţialul de rănire pe care aceste pseudo-arme, totuşi, îl prezintă de la o anumită viteză în sus a proiectilelor.

Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii replicile sunt legale, existând obligativitatea marcării acestora cu vopsea portocalie în zona capătului ţevii, dar sunt destule oraşe mari americane în care sunt restricţii mai severe de utilizare. În Marea Britanie, legislaţia permite operaţiunile comerciale cu replici ale armelor de foc, fiind instituite însă reguli ce trebuie respectate la cumpărarea unei astfel de „jucării”: dovedirea calităţii de membru al unui club de profil, vârsta peste 18 ani etc., dar şi la utilizarea lor: interzis în locuri publice, informarea autorităţilor despre momentul şi locul în care se vor desfăşura competiţii de airsoft etc.

În Austria, replicile pentru airsoft sunt permise, dar cu anumite limitări referitoare la putere, precum şi la vârsta deţinătorului raportată la puterea replicii armei.

Mai aproape de noi, în Bulgaria tinerii cu vârsta între 14 şi 18 ani pot practica airsoft-ul cu acordul părinţilor, iar la persoanele majore nu se solicit documente spciale (autorizări, avize etc). Restricţiile din Bulgaria se referă la utilizarea de arme airsoft în spaţiile protejate prin acestea înţelegându-se spaţiile publice, cele destinate educaţiei, clădirile administrative şi altele asemenea.

În România, numărul pasionaţilor de airsoft este în continuă creştere, dovadă fiind şi numărul tot mai mare de agenţi economici ce încearcă să acopere cererea de pe piaţa din acest domeniu oferind spre comercializare, în spaţiul dedicat a ceea ce se numeşte magazin airsoft, fie el unul real, fie unul virtual, o gamă foarte variată de produse: replici, echipamente si accesorii pentru airsoft.

Ca semn al interesului crescut pentru airsoft, trebuie menţionată şi recenta înregistrare a mărcii Patrula Airsoft Romania – un concurs pentru membrii cluburilor airsoft pe un traseu stabilit, cu diferite probe airsoft – care s-a finalizat în decembrie 2017.

În plan legal, în România, unele cluburi şi asociaţii de airsoft legal constituite fac eforturi pentru a pune bazele unei federaţii de profil, dar, până acum, nu s-a reuşit acest lucru, în pofida destulelor demersuri.

La începutul acestui an, a fost adoptată o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, care reglementează şi statutul replicilor armelor de foc şi utilizarea acestora. Astfel, conform acestor norme, la articolul 93 se prevede că: „Desfăşurarea unor activităţi sportive sau de agrement pe domeniul public, ce implică portul şi folosirea replicilor de arme tip airsoft sau a dispozitivelor paintball, este permisă numai în următoarele condiţii: a) există acordul autorităţii publice locale cu privire la desfăşurarea activităţii, dacă activitatea se desfăşoară pe proprietatea publică sau privată a acesteia; b) locul sau traseul de desfăşurare a activităţii nu este frecvent circulat de populaţie; c) perimetrul de tragere să fie semnalizat cu bannere sau plăcuţe de semnalizare amplasate în locuri vizibile, având inscripţia „ATENŢIE – PERICOL DE ACCIDENTARE – ACTIVITĂŢI DE TIP AIRSOFT/PAINTBALL”; d) persoana responsabilă cu organizarea activităţii să notifice în prealabil unitatea de poliţie competentă teritorial cu privire la data, locul şi intervalul orar în care va avea loc activitatea, precum şi numărul estimativ al persoanelor participante; e) persoanele participante sunt dotate cu echipamente de protecţie individuală.”

Deşi cadrul legal de organizare a activităţilor specifice există, până la înfinţarea unei federaţii va mai trece un timp.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *